previous arrow
next arrow
Slider

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Opłaty schronisko

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

 1. Do zadań szkolnego schroniska młodzieżowego należy:
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku;
 • prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych;
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku.
 1. Szkolne schronisko młodzieżowe posiada:
 • powierzchnię mieszkalną nie mniejszą niż 2,5 m2na osobę przy wyposażeniu w łóżka jednopoziomowe lub nie mniejszą niż 1,5 m2 na osobę przy wyposażeniu w łóżka piętrowe;
 • pomieszczenia mieszkalne wyposażone w łóżka lub tapczany, kołdry lub koce, bieliznę pościelową, szafy ubraniowe lub wieszaki, stół, krzesła lub taborety (jedno krzesło lub taboret na osobę), lustro i kosz na śmieci;
 • pomieszczenie do przechowywania bagażu i sprzętu turystycznego oraz pomieszczenie do suszenia odzieży;
 • ogrzewanie zapewniające utrzymanie w pomieszczeniach temperatury co najmniej 18 °C.
 1. Szkolne schronisko młodzieżowe całoroczne jest zlokalizowane w wydzielonej części budynku oraz dysponuje 48 miejscami w 3 – osobowych pokojach.
 2. Szkolne schronisko młodzieżowe posiada:
 • łazienki wyposażone w umywalki z lustrem (jedna umywalka z lustrem na nie więcej niż 10 osób) oraz natryski (jeden natrysk na nie więcej niż 20 osób), z bieżącą zimną i ciepłą wodą przez całą dobę;
 • toaletę (jedno oczko na nie więcej niż 15 osób);
 • kuchnię samoobsługową wyposażoną w sprzęt kuchenny;
 • świetlicę wyposażoną w sprzęt RTV;
 • przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego;
 • pomieszczenia do suszenia bielizny;
 • oddzielne magazyny do przechowywania pościeli czystej i brudnej.
 1. System rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku dokonuje się telefonicznie lub pisemnie.
Prawa i obowiązki osób korzystających ze schroniska:
 • przyjmowanie osób do schroniska trwa od godz. 1400 do 2100 (w przypadkach uzasadnionych całą dobę);
 • doba w schronisku trwa od godz. 1400 do 1100 dnia następnego; wszystkich korzystających ze schroniska obowiązują przepisy meldunkowe;
 • od godz. 2200 do 600 rano dnia następnego obowiązuje cisza nocna;
 • ze schroniska korzystać można nie dłużej niż 3 kolejne doby, jeśli są wolne miejsca; dyrektor placówki może wyrazić zgodę na dłuższy pobyt;
 • opiekun grupy/wycieczki obowiązany jest nocować w schronisku razem z uczestnikami, w przeciwnym przypadku grupa nie może być zakwaterowana w schronisku;
 • osoby, które korzystają z noclegu mogą zrezygnować z bielizny pościelowej schroniska pod warunkiem posiadania własnych śpiworów bieliźnianych, względnie dwóch prześcieradeł i powłoczki na poduszkę;
 • przygotowanie posiłków przez mieszkańców schroniska odbywać się może wyłącznie w kuchni schroniska, a spożywanie w jadalni;
 • zabrania się używania grzałek elektrycznych i otwartego ognia, a także przemieszczenia sprzętu w sypialniach;
 • do schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt;
 • picie alkoholu i palenie tytoniu jest zabronione;
 • za wszelkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska odpowiada kierownik grupy lub turysta indywidualnie;
 • w razie nie przestrzegania regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, dyrektor placówki jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, a ponadto w przypadku młodzieży szkolnej bądź akademickiej zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, uczelnię, organizację);
 • we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego, kultury obcowania itp. korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań pracowników obsługi i dyrektora placówki.
 1. Schronisko może współdziałać z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami
 1. Wysokość opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając warunki, jakimi dysponuje schronisko.
 2. Wpłaty z tytułu opłat za nocleg zalicza się na rachunek dochodów budżetowych.
 3. W schronisku mogą być zakwaterowane osoby inne niż wymienione w § 25 ust. 1, jeżeli są wolne miejsca.
nasz tel. 54 236 2410
e-mail:bursanr2@poczta.onet.pl
Skip to content