previous arrow
next arrow
Slider

Kadra pedagogiczna

Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana, doświadczona, kompetentna i życzliwa kadra pedagogiczna. Wychowawcy pernamentnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacając swój warsztat pracy dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. Działania wychowawcze i profilaktyczne placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje miedzy wszystkimi podmiotami są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Wychowawcy realizując zadania placówki stwarzają sytuacje, w których zachęcają wychowanków do podejmowania różnorodnych aktywności, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości psychofizycznych każdego wychowanka i jego potrzeb rozwojowych.

Wychowawcy współpracują ze wszystkimi podmiotami placówki, instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo-wychowawczą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań służących podnoszeniu jakości pracy placówki.

 

Skład Rady Pedagogicznej  Zespołu Placówek Nr 1 we Włocławku:

Dyrektor –  mgr Marek Kaźmierski

Wicedyrektor –  mgr Bożena Wasielewska

 

Wychowawcy:

–  mgr  Barburzyńska Marzena

–  mgr  Janasik Renata

–  mgr Kamińska Agnieszka

–  mgr  Kobielski Wojciech

–  mgr  Konieczna Marta

–  mgr  Kryska Marzena

–  mgr  Omielańczuk Anna

–  mgr  Sarnowska Justyna

–  mgr  Szperling Jolanta

–  Szypryt Bożena

–  mgr  Zygadliński Mirosław

Skip to content