previous arrow
next arrow
Slider

Samorząd

Społeczność naszej bursy reprezentuje Młodzieżowa Rada Bursy, którą tworzą wychowankowie wybrani w demokratycznych wyborach. Kadencja samorządu trwa 1 rok. Działalność samorządu jest zgodna ze statutem, programem wychowawczym, programem rozwoju bursy. MRB posiada wewnętrzny regulamin, który jest spójny z wyżej wymienionymi dokumentami. Zadania MRB dotyczą rozwijania i wspomagania samorządności w bursie, samokształcenia, doskonalenia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zaradności, działalności kulturalno-oświatowej, współpracy z Radą Pedagogiczną, z samorządami grup oraz budowaniu dobrych relacji w społeczności bursy.

 

Skip to content