previous arrow
next arrow
Slider

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności stromy internetowej Zespołu Placówek nr 1

Zespół Placówek nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek nr 1.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-03-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Chmielewska..
 • E-mail: bursanr2@poczta.onet.pl
 • Telefon: 54 423 23 07

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek nr 1 lub Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: ul. Mechaników 1, 87-800 Włocławek lub Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
 • E-mail: bursanr2@poczta.onet.pl
 • Telefon: 54 236 24 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Placówek nr 1 zlokalizowany jest przy ul. Mechaników 1 we Włocławku na osiedlu Zazamcze.

Wejście główne do obiektu nie posiada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. w obiekcie znajduje się stołówka przy której jest podjazd (brak dalszej możliwości poruszania się po obiekcie). Brak automatycznego otwierania drzwi i brak urządzeń umożliwiających wezwanie pomocy.

Obiekt składa się z parteru i 4 pięter przeznaczonych do zamieszkiwania. W placówce nie ma dźwigu osobowego i schodołazów. Na wszystkich piętrach znajdują się ogólnodostępne łazienki nie posiadające dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku Zespołu Placówek nr 1 nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

W menu dostosowania strony można wybrać następujące funkcje:

rodzaje kontrastu:

 • kontrast
 • kontrast negatywny
 • skala s5zarości

rodzaje czcionki:

 • zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru tekstu

strona obsługuje następujące skróty klawiszowe w wersji o zwiększonej dostępności:

 • TAB – kolejny element
 • SHIFT + TAB – poprzedni element
 • CTRL+ F – wyszukiwarka
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wersja dla niepełnosprawnych

Skip to content