previous arrow
next arrow
Slider

Kadra pedagogiczna

Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana, doświadczona, kompetentna i życzliwa kadra pedagogiczna. Wychowawcy pernamentnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacając swój warsztat pracy dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. Działania wychowawcze i profilaktyczne placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje miedzy wszystkimi podmiotami są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Wychowawcy realizując zadania placówki stwarzają sytuacje, w których zachęcają wychowanków do podejmowania różnorodnych aktywności, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości psychofizycznych każdego wychowanka i jego potrzeb rozwojowych.

Wychowawcy współpracują ze wszystkimi podmiotami placówki, instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo-wychowawczą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań służących podnoszeniu jakości pracy placówki.

Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Nr 1 we Włocławku:

Dyrektor – mgr Marek Kaźmierski

Wicedyrektor – mgr Bożena Wasielewska

 

Wychowawcy

– mgr Barburzyńska Marzena

– mgr Ćwiklińska Iwona

– mgr Janasik Renata

– Kamińska Agnieszka

– mgr Konieczna Marta

– mgr Kryska Marzena

– mgr Kwiatkowska Żaneta

– mgr Matusiak Ryszard

– mgr Omielańczuk Anna

– mgr Sarnowska Justyna

– mgr Szperling Jolanta

– mgr Szymańska Marzena

– Szypryt Bożena

– mgr Wojciechowska Teresa

– mgr Zygadliński Mirosław